SDU er lige nu igang med at bygge en ny bygning mellem Mærskbygningen og det Tekniske Fakultet (Bygningen med hullerne i facaden), og har spærret alle cykelstier og udendørs gangstier af om mod parkeringspladsen
Derfor skal man – hvis man kommer i bil – gå igennem universitetet. Gå evt ind af indgangene Krogene Ø eller Knoldene Ø og gå til du kommer ind på den store gang (Gydehutten). Her drejer du til venstre og går helt frem mod enden af gangen (det store vinduesparti, der vender over mod Mærskbygningen), finder døren til trappen ned til jordniveau (på højre hånd), og går ud af indgangen, Gydehutten S og over til Mærskbygningen. Se angivelser på det linkede kort: Parkering_ved_SDU_Odense. Du skal nok sætte lidt ekstra tid af til at gå turen første gang.
Hvis man kommer på cykel fra Bilkasiden er det klart lettest at blive på cykelstien langs campusvej og følge letbanesporet under universitetet frem til Mærskbygningen – så undgår man helt byggeriet.