Jacob Nielsen: Formand

Email: jacob@teknologiskolen.dk
Telefon: 28 10 74 68

Lidt om Jacob:

Jeg er civilingeniør og forsker, ansat som Lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Jeg har gennem mange år udviklet og undersøgt robotteknologi til leg og læring og lige nu arbejder jeg også med robotter til genoptræning. Jeg elsker innovation, kage og robotter!


Eva Larsen: Næstformand


Jørgen Larsen: Kasserer

Email: jclarsen@teknologiskolen.dk
Telefon: 28 45 92 15

Lidt om Jørgen:

Jeg er civilingeniør i Robotteknologi og arbejder som Lektor på Mærsk Mc-Kinny Møller instituttet ved Syddansk Universitet. I min dagligdag underviser og forsker jeg i Kunstig Intelligens og Embedded Systemer.


Maarten Kjær den Haan: Menigt Medlem



Theo Stindsen: Menigt Medlem


Michelle Weber Larsen: Sekretær


Suppleanter:

Sune Chung Jepsen

B. Pedersen