Organisering af Camp

Bliv rustet til afholdelse af camps
Camp-Konceptet
Manual til de ansvarlige og hjælperne
Eksempel på budgetter