XY koordinat

Alle punkter på skærmen består af en x-værdi og en y-værdi, skrevet (x, y). Dette kan aflæses i et XY koordinatsystem, som består af en x-akse (vandret) og en y-akse (lodret). Alle x-værdierne er altså de vandrette punkter på skærmen (til højre eller venstre), mens alle y-værdierne er de lodrette punkter på skærmen (op eller ned).

Et punkt aflæses ved at ”tegne” vinkelrette linjer fra et punkt til akserne.

Billedet viser et XY koordinatsystem, men til mobiler/tablets ser det en smule anderledes ud, fordi øverste venstre hjørne hedder (0,0) og værdierne ned bliver positive.

 

Vær opmærksom på at mobiler og tablet har forskellige størrelser, derfor kan det være en dum ide at bruge tal som x og y til alle ens koordinater (en knap som sidder i midten af en mobil, vil ikke gøre det på en tablet). Benyt i stedet skærmens størrelse; width og height.

 

Hjørnerne hedder

  • Top, venstre:          (0,0)
  • Top, højre:             (width,0)
  • Bund, venstre:       (0,height)
  • Bund, højre:          (width,height)

 

For eksempel: Få en knap til at sidde i midten af skærmen.

X-værdien ligger på den vandrette akse, så derfor skal vi bruge skærmens bredde ”width”. Når knappen skal ligge i midten, må det være halvdelen af bredden. Så X = width / 2.

Y-værdien ligger på den lodrette akse, så derfor skal vi bruge skærmens højde ”height”. Lige som med bredden, må det også være halvdelen af højden for at knappen skal ligge i midten. Så Y = height / 2.

Knappen skal altså ligge på (width/2, height/2).