• 3/8

Linjesensor

Guide: Få linjesensoren til at virke

Du skal bruge følgende:

  • En Raspberry Pi Pico Microcontroller
  • En linjesensor
  • Et breadbord
  • Ledninger

Beskrivelse af Linjesensor

Prøv at bygge dette kredsløb:

Skriv følgende program i Thonny og prøv det:

import PicoRobotics
import utime
import machine

sensor1 = machine.ADC(26)
sensor2 = machine.ADC(27)

while True:
	line1 = sensor1.read_u16()
	line2 = sensor2.read_u16()
    
	print("Venstre: ", line1, " - Hojre: ", line2)
	utime.sleep_ms(100)

Beskrivelse af koden 

Kodesproget er MicroPhython.

  • De første tre linjer er biblioteker der skal anvendes 

Spørgsmål: Hvor tænker du linjesensoren skal placeres på robotten?

Svaret: Linjesensoren placeres i bunden af robotten, da den skal kunne kende forskel på hvid og sort (banens farver) for at vide om den er inden for eller uden for banen.

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål til vores forening eller vores forløb - også gerne hvis du kunne tænke dig at være frivillig sammen med os.