Robot Bilen, del 3: Løsning

Hvordan kan vi følge stregen?

Prøv følgende, hvor du selv styrer robotten, på den måde der er beskrevet nedenunder (robotten “zig-zagger”):

 • Sensoren er på hvidt:
  • Venstre hjul står stille
  • Højre hjul kører frem
 • Sensoren er på sort:
  • Venstre hjul kører frem
  • Højre hjul står stille

 

Programmering:

Det har vi allerede:

 • Variablen “sensorHøjre”, der har den værdi sensoren sidst har læst
 • Vi ved at:
  • Hvidt = ca. 750
  • Sort = ca. 950

 

Vi skal nu finde et tal, der fortæller robotten, om den ser mest hvidt, eller mest sort. Det tal, er det tal der ligger lige mellem 750 (hvidt) og 950 (sort):

750 + 950 = 1700.
1700 / 2 = 850.

Vi kan nu lave en “hvis/ellers” (if/else) sætning, der fortæller robotten hvad den skal gøre, på samme måde som vi selv gjorde det med hånden.

 • Hvis vores værdi er < 850 (sensoren er på hvidt) :
  • Venstre hjul står stille
  • Højre hjul kører frem
 • Ellers (sensoren er på sort):
  • Venstre hjul kører frem
  • Højre hjul står stille

 

 

 

Robotten: