• 5D/7

Potentiometer

Guide: Få potentiometeret til at virke

Du skal bruge følgende:

  • Et breadboard
  • En Raspberry Pi Pico Microcontroller
  • Et potentiometer
  • En lysdiode
  • En modstand
  • Et breadboard

Beskrivelse af Potentiometeret

Et potentiometer er ligesom LDR-sensoren en variabel modstand, der ændrer modstand alt efter hvor meget den er drejet. I virkeligheden fungerer et potentiometer som en spændingsdeler, hvor spændingen deles mellem de 2 varierende modstande, der er mellem det første og det midterste ben og det midterste og det sidste ben på potentiometeret.

Prøv at bygge dette kredsløb:

Skriv følgende program i Thonny og prøv det:

For at læse potentiometeret kan vi bruge næsten det samme program som til LDR-sensoren

import machine
import utime
potmeter = machine.ADC(26)
led = machine.PWM(machine.Pin(4))
led.freq(1000)
while True:
	potmeter_value = potmeter.read_u16()
	print(potmeter_value)
	led.duty_u16(potmeter_value)
	utime.sleep(0.25)

Beskrivelse af koden 

    • I denne kode sættes led’ens duty værdi til potentiometeret værdi.

Opgave: Prøv i stedet at lave et program der ændrer på hvor hurtigt led’en blinker, når man drejer på
potentiometeret.