Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/teknologiskolen.dk/public_html/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/packages/DB.php on line 793
First Lego League, Onsdage

Teknologiskolen

First Lego League, Onsdage

First Lego League, Onsdage 17.00-19.00, 2017-2018

 Registration is closed for this event
10 - 16 år

First LEGO League (FLL), er et tværfagligt teknologiprojekt for børn og unge i alderen 10 til 16 år. Det er samtidig en konkurrence, hvor holdene konkurrerer mod hinanden, først ved lokale tuneringer i Danmark. Vinder holdet her, går man videre til de nordiske mesterskaber og senere de internationale. Teknologiskolen deltager i år med et First LEGO League (FLL) hold ved den lokale konkurrence på fyn, der afholdes i Langeskov den 11. november.

Som ved alle hold i Teknologiskolen, så er formålet at øge interessen blandt børn og unge mennesker for teknologi og naturvidenskab.

Opgaven i FLL
Hvert år kommer en ny og inspirerende opgave med et samfundsrelevant tema. Til opgaverne findes ingen bestemte svar. Holdene kan arbejde frit, bruge deres opfindsomhed og kreativitet og selv beslutte hvor stor et arbejde de vil lægge i projektet.

FLL-opgaven er tredelt og byder på udfordringer indenfor forskning, teknologi og profilering.

  • I forskningsopgaven skal holdene selv definere et problem. De skal finde og undersøge fakta om det og præsentere deres egen løsning.

  • I teknologiopgaven skal holdene bygge en robot og programmere den til at løse opgaver på robotbanen.

  • I profileringsopgaven skal holdene arbejde på at andre kommer til at se og høre om holdet og deres projekt.

Ud over opgaverne i FLL, vil vi i Teknologiskolen se på de teknologier, der er i spil. Det gælder både på robotten således at vi kan løse opgaverne bedst muligt, men også indenfor forskningsopgaven hvor vi klæder deltagerne på, så de er i stand til at finde og definere et problem, komme med forslag til en løsning, samt at udarbejde en prototype.
Vi kommer til at arbejde som et hold, hvor opgaver bliver fordelt, men hvor alle får indblik i det samlede projekt. Naturligvis er målet at vinde præmier ved den lokale konkurrence i Langeskov d. 12. november, men et lige så stort mål er, at vi skal blive klogere på teknologi.

6 september, 2017 17:00   through   25 april, 2018 15:00
Syddansk Universitet
Mærskbygningen
Campusvej 55
5230 Odense M
Denmark
Mobil: 28107468
Email:
Deltagelse kr 1.200,00
Deltagelse i 2 rater (næste rate i december) kr 600,00

Help spread the word

Please help us and let your friends, colleagues and followers know about our page: First Lego League, Onsdage 17.00-19.00, 2017-2018