Kære medlemmer 

Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling, mandag den 25. april, 2022 kl. 20.00, hvor alle frivillige, medlemmer og forældre er velkomne. 

Sted: Mødelokalet / Seminarrummet i Mærskbygningen på Campusvej 55, 5230 Odense M

SDUMaps link: https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb933423b7d0540c9a522

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Jørgen Christian Larsen, Niels Hansen og Rikke Vestesen Christiansen er iflg. vedtægterne på valg i år og stiller begge op igen. Jacob Nielsen og Eva Nøhr Larsen sidder et år mere.
 • Valg af suppleanter.
  • Theo Stidsen, Bjarke Maigaard Pedersen og Sune Chung Jepsen er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.

Der vil være kaffe og kage m.m. til de fremmødte 🙂 – vel mødt.

Med venlig hilsen
Teknologiskolens Bestyrelse