Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. april 2020 kl. 19.00, hvor alle frivillige, medlemmer og forældre er velkomne. 

Sted: Online møde på zoom på: https://syddanskuni.zoom.us/j/100308707, med mindre det bliver muligt at mødes fysisk igen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Jørgen Larsen, Niels Hansen og Rikke Vestesen Christiansen er iflg. vedtægterne på valg i år og stiller alle op igen. Jacob Nielsen og Eva Larsen sidder et år mere.
 • Valg af suppleanter.
  • Theo Stidsen, Bjarke Maigaard Pedersen og Esben Gammelgaard er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.

Vi byder på en lille forfriskning.

Med venlig hilsen
Teknologiskolens Bestyrelse