Kære medlemmer 

Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling, Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30 

Sted: Seminarrummet i Mærsk Bygningen på Syddansk Universitet

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Jacob Nielsen og Eva Larsen er iflg. vedtægterne på valg i år og stiller begge op igen. Jørgen Larsen, Niels Hansen og Rikke Vestesen Christiansen sidder et år mere.
 • Valg af suppleanter.
  • Theo Stidsen og Bjarke Maigaard Pedersen er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Vi har indtil videre modtaget et forslag om at åbne op for at kunne afholde aktiviteter for voksne også. Det forudsætter at vi ændrer på aldersgrænserne i vedtægterne.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.

Vi byder på en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Teknologiskolens Bestyrelse