Kære medlemmer

 
Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling
 
Mandag den 30. april 2018 kl. 19.15
 
Sted. Mærsk Bygningen på Syddansk Universitet
 
Dagsorden:
 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Jacob Nielsen og Eva Larsen sidder et år mere. Jørgen Larsen og Niels Hansen er på valg, og der skal findes en erstatning for Mette Toft Madsen, der har valgt at træde ud.
 • Valg af suppleanter.
  • Theo Stidsen og Bjarke Maigaard Pedersen er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.

Vi byder på en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Teknologiskolens Bestyrelse