Kære medlemmer

 
Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling
 
Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30
 
Sted. Mærsk Bygningen på Syddansk Universitet
 
Dagsorden:
 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Jørgen Larsen og Niels Hansen sidder et år mere, mens Mette Toft Madsen, René Pedersen og Jacob Nielsen er på valg.
 • Valg af suppleanter.
  • Theo Stidsen og Jacob Rasmussen er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.

Vi byder på en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Teknologiskolens Bestyrelse