Kære medlemmer

Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. april 2016 kl. 20.00
Sted. Mærsk Bygningen på Syddansk Universitet
Dagsorden:
 • Valg af dirigent.
 • Beretning ved formand.
 • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
 • Budget fremlægges for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse.
  • Alle nuværende er valgt for en periode på 2 år med 1 år tilbage, så der er ingen valg til bestyrelsen dette år.
 • Valg af suppleanter.
  • Vi skal gerne have besat 2 suppleant-poster
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen foretages konstituering.
Vi byder på en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Teknologiskolens Bestyrelse