Vi er nu oppe på 33 tilmeldinger til Vilde Robotter, hvilket er fantastisk, men også betyder at vi må henvise yderligere medlemmer til venteliste indtil videre. Vi glæder os rigtig meget til at se alle næste uge! Man skal stadigvæk være velkommen til at møde op første gang, selv om man ikke er tilmeldt, så vi kan få et overblik over, om der evt. er basis for at oprette flere hold…