🇩🇰 Intro opgaver | 🇩🇪 Intro-Aufgaben

🇩🇰 Herunder er de opgaver du skal starte med. Resultatet af hver opgave vises med et billede og en video viser fremgangsmåden i opgaven.

🇩🇪 Nachfolgend finden Sie die Aufgaben, mit denen Sie beginnen sollten. Das Ergebnis jeder Aufgabe wird mit einem Bild angezeigt und ein Video zeigt die Vorgehensweise in der Aufgabe.


🇩🇰 Opgave 1: Gør klar til at bygge | 🇩🇪 Aufgabe 1: Machen Sie sich bereit zum Bauen

Step 1

Step 2


🇩🇰 Opgave 2: Få lysdioden til at lyse | 🇩🇪 Aufgabe 2: Lassen Sie die LED aufleuchten

Step 1

🇩🇰 Byg følgende kredsløb:

🇩🇪 Bauen Sie die folgende Schaltung auf:

Step 2

🇩🇰 Byg følgende kredsløb:

🇩🇪 Bauen Sie die folgende Schaltung auf:

Step 3

🇩🇰 Åben https://makecode.microbit.org/ og åbne et nyt projekt. Sammensæt herefter blokke således:

🇩🇪 Öffnen Sie https://makecode.microbit.org/ und öffnen Sie ein neues Projekt. Bauen Sie dann die Blöcke wie folgt zusammen:


🇩🇰 Opgave 3: Måling af lys med LDR sensor | 🇩🇪 Aufgabe 3: Licht mit LDR-Sensor messen

Step 1

🇩🇰 Byg følgende kredsløb:

🇩🇪 Bauen Sie die folgende Schaltung auf:

🇩🇰 Åben https://makecode.microbit.org/ og åbne et nyt projekt. Sammensæt herefter blokke således:

🇩🇪 Öffnen Sie https://makecode.microbit.org/ und öffnen Sie ein neues Projekt. Bauen Sie dann die Blöcke wie folgt zusammen:

🇩🇰 Videoen herunder gennemgår disse trin:

🇩🇪 Das folgende Video führt diese Schritte durch:

Step 2: 

🇩🇰 Byg følgende kredsløb:

🇩🇪 Bauen Sie die folgende Schaltung auf:

🇩🇰 Åben https://makecode.microbit.org/ og åbne et nyt projekt. Sammensæt herefter blokke således:

🇩🇪 Öffnen Sie https://makecode.microbit.org/ und öffnen Sie ein neues Projekt. Bauen Sie dann die Blöcke wie folgt zusammen:

🇩🇰 Videoen herunder gennemgår disse trin:

🇩🇪 Das folgende Video führt diese Schritte durch:


🇩🇰 Opgave 4: Styring af servo motor | 🇩🇪 Aufgabe 4: Styring af servo motor

Introduktion – Power Booster

I dette afsnit skal vi se på hvad man gør, hvis man har udstyr der kræver mere strøm end hvad en micro:bit kan levere. Faktisk er det langt de fleste ting som falder indenfor kategorien aktuatorer der vil kræve mere strøm. Man kan i grove træk sige at, da aktuatorer påvirker verdenen (får noget til at ske) og det kræver mere energi (strøm) end hvad en micro:bit kan levere.
For at imødekomme denne udfordring er der i kassen inkluderet et separat strømforsynings- modul.

Dette strømforsyningsmodul kan sammen med batteripakken, der også er i kassen, levere en stabil 5V’s forsyning på op til 1A. Dette er langt mere end de omkring 0,07A (absolut maks) som en micro:bit kan levere.
Når man skal anvende en ekstern strømforsyning, er der et par ting man skal være opmærksom på, for at ens kredsløb kommer til at virke korrekt. Det første er fælles GND. Denne er meget vigtig da man ellers ikke vil have en fælles reference.
Forestil dig et klassisk fysik forsøg hvor hastigheden af et objekt skal bestemmes. Dette gøres også ud fra en fælles reference, nemlig hastigheden “0” hvor både objektet og måleren står stille. Forestil dig nu at både objekt og måler bevæger sig med forskellig og ukendt hastighed. Så bliver det svært at fastslå hastigheden af objektet.
Af samme årsag, er det første man skal gøre at sikre fælles GND. Herefter er det muligt at anvende den eksterne strømforsyning sammen med en micro:bit uden problemer. På strømforsyningen er også monteret et USB stik, således at strømforsyningen kan forsyne en micro:bit fra batteri, hvis den skal anvendes uden at være koblet til en computer. Herunder er vist hvordan den eksterne strømforsyning kobles.

Step 1:

🇩🇰 Byg følgende kredsløb:

🇩🇪 Bauen Sie die folgende Schaltung auf:

🇩🇰 Åben https://makecode.microbit.org/ og åbne et nyt projekt. Sammensæt herefter blokke således:

🇩🇪 Öffnen Sie https://makecode.microbit.org/ und öffnen Sie ein neues Projekt. Bauen Sie dann die Blöcke wie folgt zusammen:

🇩🇰 Videoen herunder gennemgår disse trin:

🇩🇪 Das folgende Video führt diese Schritte durch:

Ekstra opgaver

  • Kode, der sætter servoen til at køre frem og tilbage mellem ca 0-180 grader afhængigt af knaptryk. A = 0 grader, B = 180 grader, A+B = 90 grader
    • Brug if-else i stedet for events til at aflæse knapper og skrive til display. X – V
  • Ekstraopgave. Brug et potentiometer til at sætte positionen af servoen. Find eventuelt hjælp HER – side 14-16