Teknologiskolen

Vil du gå til Robot i Sønderborg

Er du mellem 6 og 16 år, har du mulighed for at være med til Teknologiskolens nye robot tilbud, Robotaspiranterne, der starter midt i september 2019 på SDU i Sønderborg. Robotaspiranterne kommer til at handle om at bygge robotter, der kan hjælpe os med at udføre opgaver i vores hverdag, og du får en masse at vide om:  Hvad er…

Robotter på Møntergården

Odense Bys Museer forsker lige nu i historien om industrien i det 21. århundrede, og undersøger blandt andet hvorfor Odense kaldes en robotby. Som noget ganske særligt kan du nu få et kig ind i forskningsprojektet, når de med en lille pop up-udstilling viser, hvad de indtil nu har fundet ud af om byens robothistorie. Samtidig kan du blive klogere på, hvad…

Invitation til Generalforsamling

Kære medlemmer  Teknologiskolen afholder ordinær generalforsamling, Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.30  Sted: Seminarrummet i Mærsk Bygningen på Syddansk Universitet Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning ved formand. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. Budget fremlægges for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse. Jacob Nielsen og Eva Larsen er iflg. vedtægterne på valg i år…

Juleferie, vinterferie og næste teknologiskolelørdag

Kære alle Teknologiskolen holder julepause fra mandag d. 10/12 til og med d. 6/1 samt vinterferie i uge 7 Derudover vil vi allerede nu ovenpå en fantastisk dag i lørdags annoncere den næste teknologiskolelørdag – d. 23/2 kl. 9.00 – 15.00. Husk at sætte kryds i kalenderen – så kommer der mere info ud, når vi kommer tættere på.

Efterårsferie m.m.

Kære alle. Så er vi godt igang med sæsonen 2018-2019. Vi holder efterårsferie hele uge 42, men er klar igen i uge 43, hvor der også er Teknologiskolelørdag d. 27/10 fra kl. 9-15. Der er sendt mail ud til alle deltagere. Husk at svare tilbage om I kommer!

FLL-holdet efterspørger flere piger!

Vi og FLL (First Lego League – https://hjernekraft.org/fll?lang=dk) organisationen tilstræber en nogenlunde ligelig kønsfordeling på de deltagende hold, og derfor vil vi meget gerne tilbyde prøvetimer for alle interesserede piger mellem 10 og 16 år. FLL-holdet er om onsdagen fra 17-19. Der er allerede en pige tilmeldt.