Lister

Hvad er en liste for en fætter?

 

En liste kan være meget nyttig, når man skal programmere apps. Det tillader en at tilføje objekter, eller variabler, til en liste – for at man kan holde styr på f.eks. tusindvis af objekter. Eksemplet nedenfor viser en liste kaldet “listCars”, hvor der kommer et par forskellige biler i.

Listen kan være meget nyttig i rigtig mange tilfælde. Det kan være, hvor man f.eks. skal tjekke (eventuelt med if-else), hvor mange biler i listen, der er en BMW. I tilfældet ovenfor vil det så være 1.