Variabler

Hvad er variabler for en størrelse?

 

Næsten hver gang du vil ændre noget, så skal du bruge variabler. En variabel kan f.eks. være et tal eller en tekst.

Hvis det er et tal, så kan du selv bestemme, om tallet til at starte med skal være 2, ved tryk på en knap være 5, og ved tryk på en anden knap skal ganges med 3 – eller hvad du nu ønsker. Herefter bestemmer du selv, hvad tallet skal bruges til. En variabel er altså bare en slags kasse, der i dette tilfælde holder et tal. Nedenunder er der vist et eksempel:

Her bliver der først lavet en variabel “tal”, som bliver sat til 0 – altså er variablen “tal” et tal. Sjovt ikke? I “when Screen1”.initialize bliver en labels, “labelTal”, tekst sat til tallet, altså kommer der til at stå “0” på denne label. Det sjove sker så, når der trykkes på en knap, “buttonPlus”. Her tager man fat i variablen, og tilføjer 1 til den. Efter trykket på knappen bliver “labelTal” opdateret til variablen, som er 1 – dvs. ved første tryk kommer der til at stå “1”. På den måde, i dette eksempel, hænger “labelTal” sammen med variablen “tal”.