Teknologiskolen

PID kontroller

I følgende vil konstruktionen af en PID controller blive gennemgået. Forklaringerne er generelle og er ikke rettet mod nogen speciel platform (Arduino, micro:bit, Circuit Playground Expres, Raspberry PI, etc.) dog vil kode eksemplerne være til Arduino.

Interrupts

Til at begynde med skal vi forstå et koncept der hedder “Interrupts”. Start med at installere biblioteket “TimerOne” i Arduino IDE. Åben herefter eksemplet “interrupt” og forstå det.