Teknologiskolen

Android Studio quiz

 

MainActivity.java:

package teknologiskolen.com.quiz;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import org.w3c.dom.Text;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  private Button btnLeft1;
  private Button btnRight1;
  private Button btnLeft2;
  private Button btnRight2;

  private TextView txtQuestion;
  private TextView txtAnswer;

  private int randomQuestion;

  // Det rigtige svar står på pladsen efter spørgsmålet
  String quiz[][] = {
    {"What is the name of the British flag?", "Union Jack", "Stars and Stripes", "Maple Leaf", "St Andrew's Cross"},
    {"What is the name of the American flag?", "Stars and Stripes", "Union Jack", "Maple Leaf", "St Andrew's Cross"}
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Initialiserer tekstfelter
    txtQuestion = (TextView)findViewById(R.id.txtQuestion);
    txtAnswer = (TextView)findViewById(R.id.txtAnswer);

    // Initialiserer knapper
    btnLeft1 = (Button)findViewById(R.id.left1);
    btnRight1 = (Button)findViewById(R.id.right1);
    btnLeft2 = (Button)findViewById(R.id.left2);
    btnRight2 = (Button)findViewById(R.id.right2);

    // Sætter en fælles lytter på knapperne
    btnLeft1.setOnClickListener(this);
    btnRight1.setOnClickListener(this);
    btnLeft2.setOnClickListener(this);
    btnRight2.setOnClickListener(this);

    // Vælger et tilfældigt spørgsmål
    pickRandomQuestion();
  }

  private void pickRandomQuestion(){
    Random random = new Random();
    randomQuestion = random.nextInt(quiz.length);

    // Sæt spørgsmålet på tekstfeltet
    txtQuestion.setText(quiz[randomQuestion][0]);

    List<String> questions = new ArrayList<>();

    // Læg alle svarene i en liste
    for(int i = 1; i < quiz[randomQuestion].length; i++){
      questions.add(quiz[randomQuestion][i]);
    }

    // Bland spørgsmål
    Collections.shuffle(questions);

    // Sæt svarene på knapperne
    btnLeft1.setText(questions.get(0));
    btnRight1.setText(questions.get(1));
    btnLeft2.setText(questions.get(2));
    btnRight2.setText(questions.get(3));
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    Button button = (Button)v;
    String buttonText = button.getText().toString();

    if(buttonText.equals(quiz[randomQuestion][1])){
      txtAnswer.setText("Correct!");
    }
    else{
      txtAnswer.setText("That was not correct. Try again!");
    }
  }
}

activity_mail.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <FrameLayout
    android:layout_weight="2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp">

    <TextView
      android:text="Question"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:textSize="22dp"
      android:id="@+id/txtQuestion" />
  </FrameLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_weight="1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:baselineAligned="false">

    <Button
      android:text="left1"
      android:id="@+id/left1"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight=".50" />

    <Button
      android:text="right1"
      android:id="@+id/right1"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight=".50" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_weight="1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:baselineAligned="false">

    <Button
      android:text="left2"
      android:id="@+id/left2"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight=".50" />

    <Button
      android:text="right2"
      android:id="@+id/right2"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight=".50" />
    </LinearLayout>

  <FrameLayout
    android:layout_weight="1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp">

    <TextView
      android:text="Answer"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:textSize="16dp"
      android:id="@+id/txtAnswer" />
  </FrameLayout>


</LinearLayout>